สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดเคลื่อนที่อย่างไร