สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบเคลื่อนที่ได้