สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การให้เช่าพืชกรวดล้างทรายในเท็กซัส