สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประสิทธิภาพของโรงถลุงถ่านหินสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร