สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องปั้นทรายสีเขียวญี่ปุ่น