สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การลดการใช้ถ่านหินของโรงงานผลิตพัดลม