สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตศูนย์เครื่องจักรกลในแนวตั้งแกนประเทศเยอรมนี