สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงบดแบบพกพาสำหรับผู้จัดจำหน่ายขาย