สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อัตราสำหรับเครื่องกำจัดหินในอุปกรณ์ของบังกาลอร์สำหรับเหมือง