สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โซเดียมเฟลด์สปาร์ม้วนฟันหัก