สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงกลั่นโรงโม่ทองกัลฟ์จีน