สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิดีโอของโรงเลื่อยเลื่อยไม้