สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินบดสำหรับอุปกรณ์การขุดการทำเหมืองพลอยเพื่อขาย