สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คู่มือเครื่องบดเพลาแนวตั้ง