สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินบดอินโดนีเซียผลิตภัณฑ์หินอื่นๆ