สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เบอร์ติดต่อของเครื่องบดหินที่