สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ลักษณนามแร่เหล็กสำหรับการขาย