สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สายการผลิตแก้วบดแก้วที่ดีที่สุด