สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

นักวางแผนธุรกิจหรือที่ปรึกษาสำหรับโรงงานปูนซีเมนต์ขนาดเล็กในแอฟริกาใต้