สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดกรามจากบริษัทม้วนเครื่องในดูไบ