สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินปูนลูกกลิ้งบดแนวตั้งโรงงาน