สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ช่วงเวลาการให้บริการโรงสีลูก