สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินบดเคลื่อนย้ายได้และเครื่องบด