สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประวัติของโรงโม่ลูกบดเครื่องหมุนเหวี่ยง