สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไอน้ำออกและเชื้อเพลิงชีวมวลหม้อไอน้ำชีวมวล