สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตแร่แมงกานีสรายใหญ่ที่สุดของโลก