สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สลับคู่บดกรามบดปล่อยเพื่อขาย