สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานบดขนาดเล็กเม็ดพืชเหล็ก