สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินบดหน่วยขายในแอฟริกาใต้