สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รีไซเคิลขยะก่อสร้างถนนทางเท้าบด