สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องทรายหินทรายแนวตั้งสีม่วง