สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คั้นมือถือสำหรับน้ำเชื้อโรงงาน