สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เปิดหลุมผังขั้นตอนการทำเหมืองแร่