สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ออกรายการเครื่องบดพื้นเตาหลอมทรายตะกรันบด