สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงถลุงเหล็กแบบเคลื่อนย้ายได้ด้วยไฟฟ้า