สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องขัดความเร็วสูงแนวตั้ง