สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การฝึกอบรมด้านการขนส่งโลจิสติกส์