สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จีนอุปกรณ์การขุดเหมืองทองลุ่มน้ำ