สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานผลิตลูกสำหรับแร่ทองคำเครื่องบดลูกแร่ทองคำ