สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องกัด