สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายการของเครื่องจักรทั้งหมดที่ใช้ในการขุดในซาอุดิอาระเบีย