สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาที่ดีที่สุดหินกรามบดเครื่องจักรสำหรับเอเชียใต้