สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประกอบกิจการจำหน่ายทรายซิลิกาและอุปกรณ์