สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คอนกรีตที่ขยายตัวแตกคอนกรีตเสริมเหล็ก