สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดกรวยไฮโดรลิคที่ผลิตต่อชั่วโมง