สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แม่น้ำทรายกรวยไฮดรอลิกเครื่องบด